Usnesení č. 18/2009

Usnesení č. 18/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 10.3.2009 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Výsledky inventarizace majetku obce tak jak byly předneseny a ve zprávách inventarizačních komisí popsány.
  2. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu na Zřízení kontaktního místa Czech POINT.
  3. Smlouvu o administraci žádosti a provedení ostatních souvisejících úkonů pro poskytnutí dotace.
  4. Smlouvu O veřejném provozování hudebních děl mezi OSA ochranný svaz autorský k dílům hudebním Praha, pracoviště České Budějovice a Obcí Dobronice u Bechyně – místní rozhlas a smlouvu mezi Jihočeským krajem a Obcí Dobronice u Bechyně o poskytnutí grantu na realizaci webových stránek obce.

bere na vědomí:

  1. Zápisy o kontrolách provedených finančním výborem č. 3 a kontrolním výborem č. 2.
  2. Návrh Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Obecním úřadem Dobronice u Bechyně a Policií ČR – krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad