Usnesení č. 10/2003

Usnesení č. 10/2003 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 4.12.2003 v 18:00 hodin v pohostinství obce Dobronice u Bechyně.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Vyhlášku č. 05/2003 o místních poplatcích v předneseném znění, která je přílohou zápisu.
  2. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně v předneseném znění, který je přílohou zápisu.
  3. Složení komisí pro inventarizaci majetku obce ve složení navrženém starostou obce.
  4. Mimořádnou odměnu pro účetní obce Lenku Koštialovou ve výši 3.000,00 Kč.

ruší:

  1. Vyhlášku č. 04/2003 o omezení nadměrného obtěžování občanů hlukem a vibracemi v celém rozsahu.

pověřuje:

  1. Komisi výstavby zpracováním návrhu na oddělení společenského sálu a nemovitosti čp. 83.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Antonín Hejlek
Starosta: Jiří Kodad