Usnesení č. 36

Usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 10.9.2002 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Částku 10.000,00 Kč na trvale obydlený objekt soukromého vlastníka, jako mimořádnou sociální dávku na okamžité nezbytné výdaje občanů obce, postižených zatopením nemovitostí.
  2. Zprávu starosty obce Jiřího Kodada o průběhu a důsledcích povodňové situace v obci Dobronice u Bechyně.
  3. Cestovní příkaz starosty obce v době povodní, kdy byl vyplněn pouze jedním řádkem, jako přiměřený situaci.

navrhuje:

  1. Cenu za výkup části pozemkové parcely č. 739/2, oddělené geometrickým plánem z p.p. č. 422 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně od p. Jana Haškovce ve výši 35,00 Kč za 1 m2.

pověřuje:

  1. Starostu a místostarostu obce jednáním pro obnovu mostu přes řeku Lužnici a jeho nastavení nad hladinu letošní vody.

 

Zapsal: Jaroslav Švec
Ověřili: Josef Koliha, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad