Usnesení č. 34

Usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 19.6.2002 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Uspořádání setkání rodáků a přátel Dobronic u Bechyně v termínu 15. září 2002.
  2. Nákup křovinořezu a ruční motorové sekačky s motorovým pohonem pro údržbu zelených ploch obce.
  3. Jednorázový příspěvek novorozené občance obce Dobronice u Bechyně Evě Capouchové, ve výši 5.000,00 Kč s uložením na vkladní knížku u České Spořitelny.
  4. Nákup pozemkové parcely st. 128 o výměře 263 m2, nákup nebo bezplatný převod částí pozemkových parcel 82/5 díl "e" o výměře 76 m2, díl "n" o výměře 847 m2, díl "p" o výměře 161 m2, díl "q" o výměře 203 m2, dále část p.p. č. st. 83 díl "j" o výměře 385 m2, vše v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.

zamítá:

  1. Žádost paní Romany Hadové, o změnu v nájemní smlouvě a povolení zpevňujících zídek u rekreační chaty č.e. 5.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2001.
  2. Dopis paní PhDr. Šimonové, s oznámením pravděpodobně trestného činu v Penzionu "U jezu". Vzhledem k tomu, že se uvedenými skutečnostmi zabývá PČR, nebude zatím zaujato žádné stanovisko. Pomoc s bydlením nelze poskytnout.

pověřuje:

  1. Starostu obce svoláním a přípravou veřejné schůze.
  2. Starostu obce, místostarostu obce a finanční komisi odstraněním závad uvedených ve zprávě o přezkumu hospodaření obce.
  3. Starostu a místostarostu obce započetím jednání o převodu mostu na kraj nebo SÚS.

 

Zapsal: Jaroslav Švec
Ověřili: Josef Koliha, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad