Rozpočet obce na rok 2010

Rozpočet obce Dobronice u Bechyně na rok 2010

Návrh rozpočtu obce Dobronice u Bechyně vyvěšen na úřední desce dne 27.11.2009

Rozpočet obce Dobronice u Bechyně schválen Zastupitelstvem obce dne 15.12.2009 usnesením č. 22/2009.

Kodad Jiří
starosta