Usnesení č. 20/2013

Usnesení č. 20/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 05.06.2013 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Úhradu nákladů za stravu při úklidu a čistění prostranství po povodni pro SDH.
  2. Úhradu za vyčistění a desinfekci studen pro občany trvale přihlášené v obci, postižené povodní.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad