Usnesení č. 10/2015

Usnesení 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 02.12.2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočtovou změnu č. 4, kterou se upravuje rozpočet na rok 2015 tak, aby odpovídal skutečnosti.
  2. Rozpočet obce pro rok 2016 tak jak byl dnes zveřejněn a přednesen předsedou finančního výboru.
  3. Vyhlášku č. 08/2015 o místních poplatcích.
  4. Výplatu mimořádné sociální dávky dle předloženého seznamu bez připomínek.
  5. Zvýšení hodnoty věcného daru u příležitosti životního jubilea na hodnotu 400,00 Kč.
  6. Příspěvek ve výši 10% částky vybrané jako místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt pro sdružení "Toulava".

bere na vědomí:

  1. Rozpočtový výhled obce pro léta 2016 – 2020.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Jan Hána
Starosta: Jiří Kodad