Okrsková soutěž Slavňovice 15. 5. 2010

Okrsková soutěž Slavňovice

Nástup
Nástup
Nástup
Nástup
Nástup jednotek
Nástup jednotek
Nástup jednotek
Nástup jednotek
Příprava k požárnímu útoku
Příprava k požárnímu útoku
Příprava k požárnímu útoku
Příprava k požárnímu útoku
vyhlášení výsledků
vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků
Nástup při vyhlášení
Nástup při vyhlášení
Společná fotografie jednotky
Společná fotografie jednotky
Společná fotografie jednotky
Společná fotografie jednotky
Úklid nářadí
Úklid nářadí
Úklid nářadí
Úklid nářadí
Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky