Povodně - červen 2013

Povodně - červen 2013

Velké poděkování patří všem občanům obce Lípa, kteří přispěli na finanční sbírku Povodně 2013. Vybrala se částka 43.620,- Kč, obec věnovala 10.000,- Kč. Celková částka 53.620,- Kč byla osobně předána panu starostovi Jiřímu Kodadovi a dalším 11 členům dobronické delegace při jejich příjezdu v pátek 21.června 2013 na víkendovou návštěvu Lípy.

 

Vážení Lipjané,

v pátek 21. června jsme přijeli do Vaší krásné obce na plánovanou návštěvu. Náhoda chtěla tomu, že to bylo devatenáct dnů po povodni, která postihla naši obec v neděli 2. června. Povodeň byla velmi rychlá, neboť ještě v sobotu večer byla naše řeka Lužnice jen nad normálem po stávajících deštích. Od večera do nedělního dopoledne napršelo 110 mm, což samozřejmě nebyl sto pojmout náš Dobronický potok a postupně ani řeka Lužnice. Silným deštěm došlo k přelití rybníků nad obcí, přetékání silnice v horní části obce a odtoku vody po silnici a komunikacích. Již ráno kolem 5.30 hodin jsme po komunikacích nemohli projít ani v holinkách, díky vysoké vodě a silnému proudu. Lidé v rodinných domcích i chatách se ukázněně evakuovali. Po opadnutí vody se teprve projevila přímo spoušť. Zlikvidovaná a podemletá příjezdová komunikace, několik dalších místních, zanesené koryto potoka, stržené a sesuté svahy, atd. Naštěstí se výše vody udržela 170 cm pod úrovní roku 2002. Nedošlo proto k tak plošnému zatopení domů a chat. Voda vnikla „pouze“ do tří domků, třinácti chat a vodní elektrárny. Škoda na komunikacích je však velmi vysoká. Podobnou povodeň pamatuji v roce 1960. To co Vám zde píši je pouze konstatování stavu. O průběhu povodně jsme Vaši obec průběžně informovali. Překvapil mne, a hlavně dojal, začátek naší návštěvy u Vás, kdy nám pan starosta Jiří Křivinka předal peněžní dar, který věnovala obec a peněžní dar, který jste mezi sebou vybrali Vy, občané Lípy a snad mohu říci Vy, naši přátelé. Dovolte proto, abych Vám zatím touto cestou ze srdce poděkoval a ujistil Vás, že prostředky, které jste nám poskytli, budou využity ve prospěch našich občanů postižených touto událostí.

S vděčností za Obec Dobronice u Bechyně

Kodad Jiří, starosta obce