Místní hlášení

Informace občanům

Obecní úřad oznamuje, že z důvodů karantény je omezena činnost úřadů a institucí na pouze nutné záležitosti. Styk s občany by měl být zejména telefonickou komunikaci, případně prostřednictvím e mailu.
Občané naší obce, zejména ti z ohrožených skupin, případně nemocní, mohou požádat o zprostředkování nezbytných nákupů a zprostředkování služeb obecní úřad.
Informace z vlády či krajského úřadu, jsou zveřejňovány na úřední desce obce i na stránkách obce.
Žádáme občany, aby dodržovali pokyny, které probíhají sdělovacími prostředky, omezili cestování, nákupy a shromažďování.
Od 18. 3. je zakázán vstup do prostředků veřejné dopravy středními dveřmi, bez kontaktu s řidičem. Cestující musí mít zakryta ústa a nos rouškou, nebo jakoukoli odpovídající textilií.
Obecní úřad důrazně upozorňuje, na povinnost použití rouše, nebo dalších odpovídajících prostředků na zakrytí nosu a úst, při jakémkoli pohybu mimo domov.
Vláda ČR svým opatřením doporučuje, aby důchodci využívali pro nezbytné nákupy v potravinách, drogeriích a lékárnách čas od 10.oo do 12.oo hodin.