Místní hlášení

Místní hlášení

otevření kompostárny
dodržení opatření vlády
úhrada místních poplatků

Obecní úřad oznamuje občanům, že v sobotu 3. dubna bude otevřena kompostárna v obci od 16.00 do 17.00 hodin. Další provoz kompostárny bude oznámen.

Obecní úřad žádá občany, aby v rozumné míře dodržovali opatření vlády v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a nevystavili se zbytečně případným restrikcím.

Obecní úřad upozorňuje občany, že místní poplatky je potřeba uhradit nejpozději do konce měsíce dubna tak, jak je uvedeno ve vyhlášce obce. Poplatky lze uhradit v hotovosti na úřadu obce nebo na účet obce s uvedením identifikace plátce.