Místní hlášení

Místní hlášení

informace občanům

Obecní úřad Dobronice u Bechyně důrazně žádá všechny své občany, ale i občany kteří přijíždějí do obce na výlet či zde budou trávit Velikonoční svátky, aby důsledně dodržovali pravidla, stanovená v souvislosti s nařízením nouzového stavu a následnými krizovými opatřeními. Žádáme proto, aby byl dodržován zejména pohyb osob na veřejných prostranstvích, jejich shromažďování a dodržováno použití roušek, či jiných doporučených prostředků k ochraně proti šíření nákazy. V případě potřeby je možno obrátit se na obecní úřad v jakékoli nouzové situaci. Telefon číslo 724185691.

Z důvodu sucha vydává obecní úřad varování před požáry. Není dovoleno zakládat oheň v místech se zvýšeným požárním nebezpečím, na pozemcích a vlesích.