Místní hlášení

Místní hlášení

Provoz kompostárny

Oznamujeme, že je možno uložit trávu a rostlinné zbytky ze zahrad do kompostárny Zemědělského družstva, která bude v sezóně otevřena každou nedšli od 10.30 hodin do 11.30 hodin