Místní hlášení

Poplatky za odpad

upozornění na úhradu poplatku za odpad

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2021

    Zastupitelstvo obce na svém zasedání 26. května 2020 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za komunální odpad).

Osoba s trvalým bydlištěm v Dobronicích  uhradí poplatek 300 Kč.

Fyzická osoba, která nemá v Dobronicích  trvalé bydliště, ale má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci  nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uhradí poplatek 900 Kč za každou stavbu.

Poplatek je možné uhradit:

- převodem na účet č.16923301 / 0100   Pro bezpečnou identifikaci plateb při bankovním převodu prosíme občany, zejména o   uvedení čísla popisného nebo čísla evidenčního příslušné nemovitosti do zprávy pro příjemce.

 - nebo v hotovosti v pokladně OÚ -   každý pátek od 18-20 hod.

 Pozor - splatnost poplatku je 30.4.2021.

Případné dotazy na e-mailu: obec@dobronice.cz nebo na tel.č.  724 185 691