Aktuality
Oznámení
Zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu obce Dobronice u Bechyně
Veřejná vyhláška
Zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu obce Dobronice u Bechyně
Místní hlášení
Volvy do PS parlamentu ČR
Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
rozpočtová změna č. 6
Závěrečný účet za rok 2020
Usnesení č. 20/2020
Usnesení 20/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 4.5.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
rozpočtová změna č. 5
Pozvánka
20. veřejné zasedání zastupitelstva obce
rozpočtová změna č.4
Usnesení č. 19/2020
Usnesení 19/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 2.3.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
rozpočtová změna č. 3
rozpočtová změna č. 2
Rozpočtová změna č. 1
Rozpočet obce
ROK 2021
Rozpočet a výkazy
Schválený rozpočet na rok 2021
Volby do zastupitelstva kraje
jmenování volební komise
Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy
Obecně závazná vyhláška č. 01/2020
o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Místní hlášení
informace občanům
veřejná vyhláška
opatření obecné povahy
Středenědový výhled rozpočtu (aktualizace č. 1)
Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec
Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice