Aktuality
Pozvánka
21. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Dobrý anděl
andělské putování
Veřejná vyhláška
oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Pozvánka
20. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
Usnesení č. 19/2020
Usnesení 19/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 2.3.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
rozpočtová změna č. 3
rozpočtová změna č. 2
Rozpočtová změna č. 1
Rozpočet obce
ROK 2021
Usnesení č. 18/2020
Usnesení 18/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 8.12.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Rozpočet a výkazy
Schválený rozpočet na rok 2021
Usnesení č. 17/2020
Usnesení 17/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 27.10.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Oznámení ÚZSVM
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Volby do zastupitelstva kraje
jmenování volební komise
Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy
Obecně závazná vyhláška č. 01/2020
o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Místní hlášení
informace občanům
veřejná vyhláška
opatření obecné povahy
Pomoc seniorům v ohrožení
Anděl na drátě
Středenědový výhled rozpočtu (aktualizace č. 1)
Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec
Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice