Aktuality

POZVÁNKA
zpívání lidových písní

Veřejná Vyhláška
územní rozhodnutí

Pozvánka
15. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 14/2020
Usnesení 14/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 26.5.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Místní hlášení
Provoz kompostárny

Místní hlášení
informace občanům

veřejná vyhláška
opatření obecné povahy

Pomoc seniorům v ohrožení
Anděl na drátě

Schválený rozpočet na rok 2020

Středenědový výhled rozpočtu (aktualizace č. 1)

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec

Výzva
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022

Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice