Aktuality

Volby do zastupitelstva kraje
Oznámení o době a místu konání voleb

Volby do zastupitelstva kraje
jmenování volební komise

Usnesení č. 16/2020
Usnesení 16/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 1.9.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Volby do zastupitelstva kraje
jmenování zapisovatele volební komise

Volby do zastupitelstva kraje

závěrečný účet 2019

Volby do zastupitelstva kraje

Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy

rozpočtová změna č. 5

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

rozpočtová změna č. 4

Místní hlášení
Provoz kompostárny

Místní hlášení
informace občanům

veřejná vyhláška
opatření obecné povahy

rozpočtová změna č. 3

Pomoc seniorům v ohrožení
Anděl na drátě

rozpočtová změna č. 2

rozpočtová změna č. 1

Schválený rozpočet na rok 2020

Středenědový výhled rozpočtu (aktualizace č. 1)

Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec

Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice