Aktuality

Schválený rozpočet na rok 2020

Usnesení č. 11/2019
Usnesení 11/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 10.12.2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Opatření obecné povahy
udělení výjimky k lovu bobra evropského

Středenědový výhled rozpočtu (aktualizace č. 1)

Provoz kompostárny

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec

Výzva
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022

Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice