Aktuality

Aukční vyhláška
Aukce pozemkové parcely

Pomoc seniorům v ohrožení
Anděl na drátě

Aukční vyhláška
aukce pozemkové parcely

Místní hlášení
Informace občanúm

Informace občanům
Obecní úřad oznamuje, že z důvodů karantény je omezena činnost úřadů a institucí na pouze nutné záležitosti. Styk s občany by měl být zejména telefonickou komunikaci, případně prostřednictvím e mailu. Občané naší obce, zejména ti z ohrožených skupin, případně nemocní, mohou požádat o zprostředkování nezbytných nákupů a zprostředkování služeb obecní úřad. Informace z vlády či krajského úřadu, jsou zveřejňovány na úřední desce obce i na stránkách obce. Žádáme občany, aby dodržovali pokyny, které probíhají sdělovacími prostředky, omezili cestování, nákupy a shromažďování. Od 18. 3. je zakázán vstup do prostředků veřejné dopravy středními dveřmi, bez kontaktu s řidičem. Cestující musí mít zakryta ústa a nos rouškou, nebo jakoukoli odpovídající textilií. Obecní úřad důrazně upozorňuje, na povinnost použití rouše, nebo dalších odpovídajících prostředků na zakrytí nosu a úst, při jakémkoli pohybu mimo domov. Vláda ČR svým opatřením doporučuje, aby důchodci využívali pro nezbytné nákupy v potravinách, drogeriích a lékárnách čas od 10.oo do 12.oo hodin.

Nouzový stav
usnesení vlády ze dne 12.3.2020 zrušeny body 1.2 a 1.3 usnesení vlády ze dne 14.3.2020

Nařízení Města Tábora
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod LHO Tábor

Usnesení č. 12/2019
Usnesení 12/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 4.2.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Schválený rozpočet na rok 2020

Středenědový výhled rozpočtu (aktualizace č. 1)

Provoz kompostárny

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec

Výzva
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022

Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice