Aktuality
Záměr obce
Pronájem části pozemkové parcely
více
Výsledek voleb do zastupitelstva obce
více
Opatření obecné povahy
změna č.1 územního plánu obce
více
Oznámení
Neurčitě identifikovaní vlastníci
více
Pozvánka
Valná hromada honebního společenstva
více
Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu České republiky
Jmenování členů volební komise
více
Volby do zastupitelstva obce
Jmenování zapisovatele volební komise
více
rozpočtová změna č. 7/2022
více
Místní hlášení
Dodržování klidu
více
Usnesení č. 28/2022
Usnesení 28/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 28.6.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
rozpočtová změna č. 6/2022
více
Závěrečný účet za rok 2021
více
Usnesení č. 27/2022
Usnesení 27/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 5.5.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
rozpočtová změna č. 5/2022
více
rozpočtová změna č. 4/2022
více
rozpočtová změna č. 3/2022
více
rozpočtová změna č. 2/2022
více
rozpočtová změna č. 1/2022
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
Rozpočet rok 2022
více
Obecně závazná vyhláška č. 01/2020
o místním poplatku z pobytu
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
veřejná vyhláška
opatření obecné povahy
více
Středenědový výhled rozpočtu (aktualizace č. 1)
více
Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022
více
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec
více
Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice
více