Aktuality

Oznámení ÚZSVM
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Volby do zastupitelstva kraje
jmenování volební komise

Usnesení č. 16/2020
Usnesení 16/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 1.9.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

závěrečný účet 2019

Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy

rozpočtová změna č. 5

Obecně závazná vyhláška č. 01/2020
o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

rozpočtová změna č. 4

Místní hlášení
informace občanům

veřejná vyhláška
opatření obecné povahy

rozpočtová změna č. 3

Pomoc seniorům v ohrožení
Anděl na drátě

rozpočtová změna č. 2

rozpočtová změna č. 1

Schválený rozpočet na rok 2020

Středenědový výhled rozpočtu (aktualizace č. 1)

Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec

Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice