Znak a vlajka

Znak a vlajka obce

Znak a vlajka obce    Znak a vlajka obce

Udělení znaku a vlajky: 

V Praze 9. června 2005
Č.j.: 5925/05

Vážený pane starosto,
vážené členky a vážení členové zastupitelstva obce,
vážené občanky,
vážení občané

na základě Vašeho návrhu,
po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
podvýboru pro heraldiku a vexikologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny
jsem rozhodl udělit Vaší obci

Znak

Popis:

V modrém štítě nad kolčí přilbou polovina koně, vše stříbrné doleva obrácené.

Vlajka

Popis:

Modrý list se dvěma obdélníkovými poli vycházejícími z druhé a třetí sedminy, a
z páté a šesté sedminy vlajícího okraje do druhé třetiny délky listu.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Písemné vyhotovení rozhodnutí v příloze přikládám a pěkně Vás zdravím.

Lubomír Zaorálek
předseda Poslanecké sněmovny

 

Heraldické podklady:

Dobronice – Jedna z nejstarších obcí v Čechách. Nálezy z okolí dokládají pravěké osídlení. Obec nad řekou Lužnicí 5 km ssv. od Bechyně odvozuje svůj název od Dobroně, příslušníka pobočné větve Vítkovců. První zmínka z roku 1220 (Johannes, filius Dobronií). V roce 1322 uváděn Diviš z Dobronic, 1347 Vlček z Dobronic. Z jeho erbu vychází současný návrh znaku obce: stříbrný kolčí helm, nad ním polcený vzpínající se kůň rovněž stříbrný, na modrém poli. Kompozice znaku z roku 1347 a jeho deriváty dokládá, že se jedná o dvě heraldické figury, nejde tedy o vztah figura-klenot. V různých etapách užívala obec také pouze figuru polceného vzpínajícího se koně, obráceného doprava. Současný návrh znaku vychází také z potřeby vyloučení relace na některé rodové a městské znaky. Prapor tvoří list v barvě modré. 1/3 zaujímá vlající část se dvěma bílými břevny, z nichž každé má mocnost 1/4 výšky listu. V uspořádání rezonuje tradiční pojednání středověké korouhve, zároveň je vyjádřen obsah znaku se dvěma figurami.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dobronice.u.bechyne.znak.pdf znak obce 1.8 Kb