Místní poplatky

Místní poplatky za rok 2023

Obecní úřad oznamuje, že místní poplatky je možné uhradit v hotovosti, a to každý pátek v úředních hodinách od 18,00 - 20,00 hodin na obecním úřadě, nebo převodem na účet obce vedený u Komerční banky, č. účtu 16923301/0100.

Při platbě převodem na účet uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce číslo popisné / číslo evidenční nemovitosti, za kterou je poplatek hrazen. 

Výše místního poplatku za sběr, třídění a odstraňování komunálních odpadů je stejný jako v loňském roce, tj. 900,- Kč / stavbu určenou k individuální rekreaci, nebo 300,- Kč / osobu, která má v obci trvalý pobyt. V případě, že platbou převodem na účet hradíte i vodné a poplatek za psa, informujte se, prosím, na obecním úřadě o celkové výši poplatku.

Místní poplatky za rok 2023 jsou splatné nejpozději do 30. dubna 2023.