Obecně o odpadech

Obecně o odpadech

Jak na odpady?

Odpadové hospodářství se na území obce Dobronice u Bechyně řídí obecně závaznou vyhláškou č. 01/2021, viz. Vyhláška č. 01/2021

Tato vyhláška stanovuje povinnost odděleně soustřeďovat:

a) papír
b) plasty
c) sklo
d) biologický odpad
e) kovy
f) jedlé tuky a oleje
g) objemný odpad
h) nebezpečný odpad

Zbylý komunální odpad, který zůstane po vytřídění výše uvedených složek se nazývá směsný komunální odpad a patří do popelnic o objemu 120L, 1100L (Na Nivách, Papírna), nebo do velkoobjemového kontejneru (za mostem). Tyto popelnice jsou vyváženy pravidelně každý čtvrtek, příp. dle potřeby (velkoobjemový kontejner).


Kam s ním? 

Papír, plasty a sklo se ukládají do zvláštních sběrných nádob, ketré jsou rozmístěny na území obce:

parkoviště u kaštanu - PAPÍR , PLASTY , SKLO JEDLÉ OLEJE A TUKY
křižovatka na kanále - PAPÍR , PLASTY , SKLO
pod hradem - PLASTY , SKLO
křižovatka za mostem - PAPÍR PLASTY , SKLO
Papírna - PLASTY , SKLO

Popis třídění odpadů


Biologický odpad, tj. trávu, listí, odpad ze zahrady lze ukládat do kompostárny, která je umístěna v areálu zemědělského družstva v Dobronicích.

Otevírací doba Kompostárny:

UPOZORNĚNÍ : z technických důvodů bude až do odvolání uzavřena kompostárna.
V případě potřeby uložení kompostovatelného odpadu se informujte na tlf. čísle 724185691
o možnosti uložení tohoto odpadu.

duben - říjen každou neděli 10,30 - 11,30h, příp. dle dohody

listopad - březen dle dohody

Do kompostárny nepatří větve ani kusy dřeva. Tento odpad lze uložit na určené místo po dohodě se starostou obce. 


Kovy každoročně na přelomu dubna/května sbírá místní sbor dobrovolných hasičů. Termín sběru je vždy předem vyhlášen.


Jedlé oleje a tuky, objemný odpad a nebezpečný odpad patří do sběrného dvora v Opařanech. Jedlé oleje lze odložit také do popelnice na jedlé oleje, která je umístěna na parkovišti u kaštanu.

- objemný odpad je odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze ukládat do běžných sběrných nádob, např. nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly

- nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí, např. obaly od nátěrových hmot a jejich zbytky, ropné produkty, elektrické baterie a autobaterie, televizory, chladničky, zářivky, aj.

TYTO ODPADY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPATŘÍ DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU, ANI VEDLE POPELNICE. ODEVZDEJTE JEJ, PROSÍM, VE SBĚRNÉM DVOŘE V OPAŘANECH!

Otevírací doba sběrného dvora v Opařanech:

pondělí     14,00 - 18,00 h
úterý         zavřeno
středa       14,00 - 18,00 h
čtvrtek       zavřeno
pátek         zavřeno
sobota      08,00 - 12,00 h

V době státních svátků je sběrný dvůr UZAVŘEN.

Internetové stránky sběrného dvora Opařany


Pár slov na závěr

Víte, že ...

... za ukládání a likvidaci odpadu který zde vznikne, platí obec nemalé peníze ze svého rozpočtu? 
... místní poplatek, který je vybírán od fyzických osob a vlastníků rekreačních staveb pokryje asi jen polovinu celkových nákladů na odpady?
... pokud odpad nevytřídíte, je přetřídění odpadu fakturováno obci svozovou firmou?

 

TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL!