Rozpočet a výkazy
Rozpočtová změna č.1/2024
Rozpočet obce na rok 2024
Závěrečný účet za rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2027