Rozpočet a výkazy
Rozpočtová změna č.1/2024
Rozpočet obce na rok 2024
střednědobý výhled rozpočtu 2024-2027
Závěrečný účet za rok 2022