Úřední deska
Upozornění

odstranění dřevin z blízkosti el. vedení


Dražební vyhláška

veřejná dražba


Aukční vyhláška

Aukce p.p. KN ř. 82/6 k.ú. Dobronice u Bechyně


Veřejná vyhláška

Doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jč. kraje


Výzva

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - hospodaření v lesích


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - kůrovec


Závěrečný účet 2018

Závěrečný účet Obce Dobronice u Bechyně za rok 2018


Rozpočet obce rok 2019
Výzva

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Rozpočtový výhled

pro roky 2018 - 2022


Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Informace

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Napsali o nás

Dobronická náves
130 let založení hasičů v Dobronicích