Úřední deska
Oznámení

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním


Změna jízdních řádů

Autobusová linka Bechyně - Opařany, změna od 5.3. 2023


Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Oznámení

Ořez dřevin v okolí elektrického vedení


Oznámení

Zřízení datových schránek


Výsledek voleb do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce

Jmenování zapisovatele volební komise


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - kůrovec