Úřední deska
Přerušení dodávky elektrické energie
Nabídka - kontrola kotlů
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
VÝSTRAHA PŘED NEBEZPEČÍM POŽÁRŮ
Upozornění pro uživatele vodovodu
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Oznámení

Ořez dřevin v okolí elektrického vedení


Oznámení

Zřízení datových schránek


Výsledek voleb do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce

Jmenování zapisovatele volební komise


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - kůrovec