Úřední deska
Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce na rok 2023


Volba prezidenta republiky

Stanovení počtu volebních okrsků


Pozvánka

Advent v Dobronicích


Pozvánka

Předvánoční setkání občanů


Volba prezidenta České republiky

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


Oznámení

Revize, kontroly a čištění komínů


Oznámení

Ořez dřevin v okolí elektrického vedení


Oznámení

Zřízení datových schránek


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


Výsledek voleb do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce

Jmenování zapisovatele volební komise


veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


Rozpočtový výhled

pro roky 2018 - 2022


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - kůrovec


Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových