Úřední deska
Volby do zastupitelstva obce

Stanovení počtu a sídla volebních okrsků


POZVÁNKA
Volby do zastupitelstva obce

stanovení minimálního počtu členů volební komise


Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


Rozpočtový výhled

pro roky 2018 - 2022


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - kůrovec


Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových