Úřední deska
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Opakovaná dražba

pozemek pp.č. 933/1, k.ú. Bežerovice


Veřejná vyhláška

Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání


veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


Pomoc seniorům v ohrožení

Anděl na drátě


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - kůrovec


Výzva

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Rozpočtový výhled

pro roky 2018 - 2022


Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Informace

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Napsali o nás

Dobronická náves
130 let založení hasičů v Dobronicích