Úřední deska
Pozvánka

na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně dne 4.4. 2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


Záměr obce

Odprodej části pozemkové parcely


Sběr železného šrotu
Ukliďme Česko, ukliďme Dobronice
Změna jízdních řádů

Autobusová linka Bechyně - Opařany, změna od 5.3. 2023


Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Místní poplatky
Oznámení

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním


Oznámení

Ořez dřevin v okolí elektrického vedení


Oznámení

Zřízení datových schránek


Výsledek voleb do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce

Jmenování zapisovatele volební komise


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - kůrovec