Úřední deska
Pozvánka

25. veřejné zasedání zastupitelstva obce


Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Rozpočet obce

ROK 2021


Volby do zastupitelstva kraje

jmenování volební komise


Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


Rozpočtový výhled

pro roky 2018 - 2022


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - kůrovec


Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových