Úřední deska
Pozvánka

18. veřejné zasedání zastupitelstva obce


N Á V R H

rozpočet obce na rok 2021


Oznámení ÚZSVM

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Volby do zastupitelstva kraje

jmenování volební komise


závěrečný účet 2019
Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


Pomoc seniorům v ohrožení

Anděl na drátě


Rozpočtový výhled

pro roky 2018 - 2022


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - kůrovec


Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových