Úřední deska
Volby do zastupitelstva kraje

Oznámení o době a místu konání voleb


Volby do zastupitelstva kraje

jmenování volební komise


Volby do zastupitelstva kraje

jmenování zapisovatele volební komise


Volby do zastupitelstva kraje
závěrečný účet 2019
Volby do zastupitelstva kraje
Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


Pomoc seniorům v ohrožení

Anděl na drátě


Rozpočtový výhled

pro roky 2018 - 2022


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - kůrovec


Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových