Úřední deska
Veřejná vyhláška

daň z nemovitých věcí 2021


Pozvánka

20. veřejné zasedání zastupitelstva obce


Oznámení

nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Rozhodnutí

uzavírka silnice II. tř. č. 122 v osadě Senožaty


Rozpočet obce

ROK 2021


Oznámení ÚZSVM

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Volby do zastupitelstva kraje

jmenování volební komise


Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


Pomoc seniorům v ohrožení

Anděl na drátě


Rozpočtový výhled

pro roky 2018 - 2022


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - kůrovec


Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových