Úřední deska
Pozvánka

na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně dne 21. 5. 2024 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


Veřejná vyhláška
Stanovení počtu a sídla volebních okrsků

pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 7. a 8. června 2024


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 7. a 8. června 2024


Oznámení o změně ceny vodného
Oznámení

Ořez dřevin v okolí elektrického vedení


Oznámení

Zřízení datových schránek


Výsledek voleb do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce

Jmenování zapisovatele volební komise


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - kůrovec