Úřední deska

Opatření obecné povahy

změna č.1 územního plánu obce

                                                                                           Dobronice u Bechyně, 23. 8.2022

 

 

       Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně usnesením 29/2022 – 3 ze dne

      23. 8.2022  vydává v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5c zákona

       č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

        předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona,

         změnu č. 1 územního plánuDobronice u Bechyně. Změna územního plánu

          je vydávána opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona

          č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

                                                                                                   Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-obecne-povahy-zmena-1-up.pdf 1372.6 Kb
zm1-dobronice.msg 6188.5 Kb