Úřední deska

Pozvánka

11. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Dobronice u Bechyně,  24.11.2019.

 

 

 

POZVÁNKA

 

na  11.  veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně

 dne 10.12.2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

     

                    Program:

 

                   1  Zahájení

                   2. Kontrola usnesení

                   3. Majetkové záležitosti   

                   4. Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2020

                   5. Různé

                   6. Usnesení,  závěr

 

 

                                                                                                   Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 24.11.2019

Sejmuto:   10.12.2019