Úřední deska

Pozvánka

20. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Dobronice u Bechyně,  16.04.2021.

 

 

 

POZVÁNKA

 

na  20.  veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně

 dne 4. 5.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

      

                    Program:      1  Zahájení

                                         2. Kontrola usnesení

                                         3. Projednání výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

                                         4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2020

                                         5. Rozpočtová změna č, 02/2021 a 03/2021

                                         6. Majetkové záležitosti                  

                                         7. Různé

                                         8. Usnesení - závěr

 

 

 

                  

 

 

                                                                                                   Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno:  16.04.2021

Sejmuto:       4.05.2021