Úřední deska

Pozvánka

na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně dne 21. 5. 2024 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Program:       1. Zahájení
                      2. Kontrola usnesení
                      3.  Majetkové záležitosti
                      4. Projednání účetní závěrky obce za rok 2023
                      5. Různé 
                      6. Usnesení - závěr