Úřední deska

Pozvánka

28. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Dobronice u Bechyně,  13. 6.2022.

 

 

 

POZVÁNKA

 

na  28.  veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně

 dne 28.6.2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

      

                    Program:        1  Zahájení

                                            2. Kontrola usnesení

                                            3. Projednání hospodaření obce za 5. měsíců roku 2022

                                            4. Rozpočtové změny

                                            5. Příprava setkání rodáků a přátel obce spojeného s výročím

                                                800 let obce       

                                            6. Majetkové záležitosti                             

                                            7. Různé

                                            8. Usnesení - závěr

 

 

 

                                                                                                   Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno:     13. 6.2022

Sejmuto:        28. 6.2022