Úřední deska

Pozvánka

15. veřejné zasedání zastupitelstva obce

                                                                                        

Dobronice u Bechyně,  23. 6.2020.

 

 

 

POZVÁNKA

 

na  15.  veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně

 dne 7. 7.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

     

                    Program:   1. Zahájení

                                       2. Kontrola usnesení

                                       3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2019

                                       4. Projednání rozpočtových změn

                                       5. Majetkové záležitosti

                                       6. Různé

                                       7. Usnesení - závěr

 

 

                  

 

 

                                                                                                   Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 23. 6.2020

Sejmuto:      7. 7.2020