Úřední deska

Pozvánka

veřejné zasedání zastupitelstva obce

                                                                                          Dobronice u Bechyně,  12.10.2020.

 

 

 

POZVÁNKA

 

na  17.  veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně

 dne 27.10.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

      

                    Program:    1  Zahájení

                                         2. Kontrola usnesení

                                         3. Příprava rozpočtu obce pro rok 2021

                                         4. Projednání rozpočtové změny

                                         5. majetkové záležitosti                  

                                         6. Různé

                                         7. Usnesení - závěr

 

 

 

                  

 

 

                                                                                                   Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12.10.2020

 

Sejmuto:    26.10.2020                                                                                          Dobronice u Bechyně,  12.10.2020.

 

 

 

 

POZVÁNKA

 

na  17.  veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně

 dne 27.10.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

      

                    Program:    1  Zahájení

                                         2. Kontrola usnesení

                                         3. Příprava rozpočtu obce pro rok 2021

                                         4. Projednání rozpočtové změny

                                         5. majetkové záležitosti                  

                                         6. Různé

                                         7. Usnesení - závěr

 

 

 

                  

 

 

                                                                                                   Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12.10.2020

 

Sejmuto:    26.10.2020                                                                                          Dobronice u Bechyně,  12.10.2020.

 

 

 

POZVÁNKA

 

na  17.  veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně

 dne 27.10.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

      

                    Program:    1  Zahájení

                                         2. Kontrola usnesení

                                         3. Příprava rozpočtu obce pro rok 2021

                                         4. Projednání rozpočtové změny

                                         5. majetkové záležitosti                  

                                         6. Různé

                                         7. Usnesení - závěr

 

 

 

                  

 

 

                                                                                                   Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12.10.2020

Sejmuto:    26.10.2020