Úřední deska

Pozvánka

19. veřejné zasedání zastupitelstva obce

                                                                                          Dobronice u Bechyně,  15.02.2021.

 

 

 

POZVÁNKA

 

na  19.  veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně

 dne 2. 3.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

      

                    Program:     1  Zahájení

                                         2. Kontrola usnesení

                                         3. Projednání výsledku inventarizace majetku obce za rok 2020

                                         4. Projednání zápisů z kontrol výbory obce

                                         5. Projednání účetní závěrky obce za rok 2020

                                         6. Rozpočtová změna č. 01/2021

                                         7. Majetkové záležitosti                  

                                         8. Různé

                                         9. Usnesení - závěr

 

 

 

                  

 

 

                                                                                                   Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15.02.2021

Sejmuto:      2.03.2021