Úřední deska

Rozpočtový výhled

pro roky 2018 - 2022

Rozpočtový výhled obce DOBRONICE u Bechyně pro léta 2018 – 2022

Projednaný zastupitelstvem obce dne 12.12.2017

 

2018:

Příjmy:                                                  2,053.000,00 Kč

Výdaje:                                                 4.402.000,00 Kč

Vodovod obce:                                   1.420.000,00 Kč

Místní komunikace:                           1,000.000,00 Kč

Veřejné osvětlení:                                 595.000,00 Kč

Svoz kom.odp.:                                      300.000,00 Kč

Zastupitelstvo:                                       280.000,00 Kč

Dlouhodobé pohledávky:                    120.000,00 Kč

 

2019:

Příjmy:                                                  2,000.000,00 Kč

Výdaje:                                                 2.400.000,00 Kč

Místní komunikace:                               400.000,00 Kč

Dlouhodobé pohledávky:                        20.000,00 Kč

 

2020:

Příjmy:                                                   2,000.000,00 Kč

Výdaje:                                                  2.000.000,00 Kč

Dlouhodobé pohledávky:                        20.000,00 Kč

 

2021:

Příjmy:                                                    1,900.000,00 Kč

Výdaje:                                                   1.9 00,000,00 Kč

 

2022:

Příjmy:                                                    1,800.000,00 Kč

Výdaje:                                                   1,800.000,00 Kč

 

 

 

 

 

Dobronice u Bechyně,  12.12.2017

 

                                                               Za obec Dobronice u Bechyně           Kodad Jíří

                                                                                                                               starosta obce