Úřední deska

Upozornění pro uživatele vodovodu

Upozorňujeme uživatele vodovodu, že zvýšené odběry pitné vody ze sítě (např. napouštění bazénů) lze provádět POUZE PO DOMLUVĚ S OBECNÍM ÚŘADEM! V opačném případě hrozí (vzhledem k omezené kapacitě úpravny pitné vody) nedostatek pitné vody pro ostatní uživatele.