Úřední deska

Volby do PS Parlamentu ČR

Stanovení minimálního počtu členů volební komise

 

     Stanovení minimálního počtu členů volební komise.

    

 

     Na základě § 14, odstavce 1, písmene c,  zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  a  o  změně  a  doplnění  některých  dalších zákonů,   ve znění pozdějších předpisů

stanovuji

                                       pro volby do  Parlamentu   České  republiky 

                              minimální  počet  5 členů okrskové volební komise

                                    pro volební okrsek  Dobronice  u  Bechyně 

 

 

 

 

Dobronice u Bechyně, 5.08.2021.

 

 

                                                                                                 Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce