Úřední deska

Volby do PS Parlamentu ČR

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

 

                                                                                             Dobronice u Bechyně, 23.08.2021 .

 

 

 

 

 

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky

 

     Na základě § 14c, odstavce 1, písmene f,  zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  a  o  změně  a  doplnění  některých  dalších zákonů,   ve znění  pozdějších předpisů

a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

  

stanovuji

 

pro volby    do     PS  Parlamentu   České republiky   pro obec  Dobronice u Bechyně

 

jeden volební okrsek, se sídlem v zasedací místnosti obecního úřadu,

Dobronice u Bechyně čp. 90

 

 

 

               

 

                                                                                              Kodad Jiří

                                                                                              starosta obce

 

                                                                                             Dobronice u Bechyně, 23.08.2021 .

 

 

 

 

 

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky

 

     Na základě § 14c, odstavce 1, písmene f,  zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  a  o  změně  a  doplnění  některých  dalších zákonů,   ve znění  pozdějších předpisů

a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

  

stanovuji

 

pro volby    do     PS  Parlamentu   České republiky   pro obec  Dobronice u Bechyně

 

jeden volební okrsek, se sídlem v zasedací místnosti obecního úřadu,

Dobronice u Bechyně čp. 90

 

 

 

               

 

                                                                                              Kodad Jiří

                                                                                              starosta obce