Úřední deska

Volby do PS Parlamentu ČR

Jmenování zapisovatel volební komise

v

Jmenování zapisovatele volební komise

    

 

     Na základě § 14 e odstavce 7, zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky v platném znění

 

jmenuji

 

paní Lenku KOŠTIALOVOU

 

narozenou 1. 5.1972, trvale bytem Sokolovská 435/3, Sezimovo Ústí 2

zapisovatelkou volební komise pro volební okrsek  Dobronice  u  Bechyně

 

 

 

 

Dobronice u Bechyně,  27. 8.2021.

 

 

                                                                                                 Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce