Úřední deska

Volby do zastupitelstva kraje

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

    

 

     Na základě § 15, odst. 1, písmene c  zákona č130/200 Sb., o volbách do Zastupitelstev krajů  a  o  změně  a  doplnění  některých  dalších zákonů,   ve znění  pozdějších předpisů

                      stanovuji

                                       pro volby do  Zastupitelstva Jihočeského kraje 

                              minimální  počet  5 členů okrskové volební komise

                                    pro volební okrsek  Dobronice  u  Bechyně 

 

 

 

 

Dobronice u Bechyně, 01.08.2020.

 

 

                                                                                                 Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce