Úřední deska

Volby do zastupitelstva kraje

jmenování zapisovatele volební komise

     Jmenování zapisovatele volební komise

 

 

 

     Na základě § 15, odst. 1, písmene „e“  Zákona č. 130/2000 Sb. O volbách do zastupitelstev krajů ve znění pozdějších předpisů

    

jmenuji

 

 

paní Lenku Koštialovou

 

narozenou 1. 5.1972, trvale bytem Sokolovská 435/3, Sezimovo Ústí 2

 

zapisovatelkou volební komise pro volbu Zastupitelstva Jihočeského kraje ve dnech

 2 a 3. října 2020 pro volební okrsek Dobronice  u  Bechyně

 

 

 

 

Dobronice u Bechyně,  20.08.2020.

 

 

                                                                                                 Kodad Jiří

                                                                                                 starosta obce