Úřední deska

Volby do zastupitelstva kraje

jmenování volební komise

 

Jmenování členů okrskové volební komise

 

 

Na základě   § 17, odst. 2 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů v platném znění

jmenuji

okrskovou volební komisi pro volební okrsek obec Dobronice u Bechyně  ve složení:

 

 

Buriánková Hana          Dobronice u Bechyně      15

Černá Milena                Dobronice u Bechyně      86

Kodadová Olga             Dobronice u Bechyně      74

Severová Marie             Bechyně,        Plechamr 419

Tonder Václav              Bechyně,  Obránců míru 808

 

 

 

 

 

      Dobronice u Bechyně, 9.09.2020.

 

                           

 

 

                                                                             Kodad Jiří

                                                                             starosta obce