Úřední deska

Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu České republiky

Jmenování členů volební komise

Jmenování členů okrskové  volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně a Senátu Parlamentu České republiky.

 

 

Na základě § 17, odstavce 2 zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů a doplnění a zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, jmenuji  členy okrskové  volební komise  pro volby  do  Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně a Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022, případně 30. září a 1. října 2022.

 

Černá Milena       narozená 10.08.1964    trvale bytem  Dobronice u Bechyně   86

Kodadová Olga    narozená    8. 8.1953    trvale bytem Dobronice u Bechyně    74

Kolihová Iva        narozená  15.12.1981   trvale bytem Dobronice u Bechyně    92

Radvanová Jana   narozená   5.10.1960    trvale bytem Dobronice u Bechyně     90     

Švec Jaroslav       narozen      4.05.1953   trvale bytem Dobronice u Bechyně     26

 

Dobronice u Bechyně,  25.08.2022.

 

                                                                                                    Kodad Jiří

                                                                                                    Starosta

 

Vyvěšeno:   26.08.2022

Sejmuto:      01.10.2022