Úřední deska

Volby do zastupitelstva obce

stanovení minimálního počtu členů volební komise

 

 

 

Stanovení minimálního počtu členů volební komise

Na základě § 15 písmene d)  zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů a doplnění, stanovuji minimální počet 

5  (slovy pět)  členů volební komise,

pro volby do Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně a Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022

 

Dobronice u Bechyně, 25.07.2022.                      

                                                                                                    Kodad Jiří

                                                                                                    starosta obce