Úřední deska

Volby do zastupitelstva obce

Jmenování zapisovatele volební komise

Jmenování zapisovatele volební komise:

 

Na základě § 17, odstavce 6 zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů a doplnění, jmenuji  zapisovatelkou  volební komise  pro volby  do  Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně

paní Lenku KOSTIALOVOU

                                                          narozenou 1.5.1972

                                                          trvale bytem: Sokolovská 435/3

                                                                                Sezimovo Ústí  2

 

Dobronice u Bechyně, 12.08.2022                      

                                                                                                    Kodad Jiří

                                                                                                    starosta