Úřední deska

Záměr obce

pronájem části pozemkové parcely

Záměr na pronájem části pozemkové parcely

 

Obec Dobronice u Bechyně zveřejňuje záměr na pronájem části pozemkové parcely KN č. 337/24

 o výměře 110 m2  v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, ve vlastnictví Obce Dobronice u Bechyně.

 

Dobronice u Bechyně,  13 06.2022

 

 

 

                                                                                      Za Obec Dobronice u Bechyně:

                                                                                                            Kodad Jiří

                                                                                                            starosta obce

 

Vyvěšeno:     13.06.2021

Sejmuto:        28.06.2021