Úřední deska

Záměr

odprodej části pozemkové parcely

Záměr na odprodej části pozemkové parcely

 

Obec Dobronice u Bechyně zveřejňuje záměr na odprodej části  pozemkové parcely KN č. 337/16

o celkové výměře  32 m2,   v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, ve vlastnictví Obce Dobronice

u Bechyně.

 

Dobronice u Bechyně,  11 10.2020

 

 

 

                                                                                      Za Obec Dobronice u Bechyně:

                                                                                                            Kodad Jiří

                                                                                                            starosta obce

 

Vyvěšeno:     12.10.2020

Sejmuto:       27.10.2020

 Záměr na odprodej části pozemkové parcely

 

Obec Dobronice u Bechyně zveřejňuje záměr na odprodej části  pozemkové parcely KN č. 337/16

o celkové výměře  32 m2,   v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, ve vlastnictví Obce Dobronice

u Bechyně.

 

Dobronice u Bechyně,  11 10.2020

 

 

 

                                                                                      Za Obec Dobronice u Bechyně:

                                                                                                            Kodad Jiří

                                                                                                            starosta obce

 

Vyvěšeno:     12.10.2020

Sejmuto:       27.10.2020

 Záměr na odprodej části pozemkové parcely

 

Obec Dobronice u Bechyně zveřejňuje záměr na odprodej části  pozemkové parcely KN č. 337/16

o celkové výměře  32 m2,   v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, ve vlastnictví Obce Dobronice

u Bechyně.

 

Dobronice u Bechyně,  11 10.2020

 

 

 

                                                                                      Za Obec Dobronice u Bechyně:

                                                                                                            Kodad Jiří

                                                                                                            starosta obce

 

Vyvěšeno:     12.10.2020

Sejmuto:       27.10.2020

 Záměr na odprodej části pozemkové parcely

 

Obec Dobronice u Bechyně zveřejňuje záměr na odprodej části  pozemkové parcely KN č. 337/16

o celkové výměře  32 m2,   v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, ve vlastnictví Obce Dobronice

u Bechyně.

 

Dobronice u Bechyně,  11 10.2020

 

 

 

                                                                                      Za Obec Dobronice u Bechyně:

                                                                                                            Kodad Jiří

                                                                                                            starosta obce

 

Vyvěšeno:     12.10.2020

Sejmuto:       27.10.2020

 Záměr na odprodej části pozemkové parcely

 

Obec Dobronice u Bechyně zveřejňuje záměr na odprodej části  pozemkové parcely KN č. 337/16

o celkové výměře  32 m2,   v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, ve vlastnictví Obce Dobronice

u Bechyně.

 

Dobronice u Bechyně,  11 10.2020

 

 

 

                                                                                      Za Obec Dobronice u Bechyně:

                                                                                                            Kodad Jiří

                                                                                                            starosta obce

 

Vyvěšeno:     12.10.2020

Sejmuto:       27.10.2020

 Záměr na odprodej části pozemkové parcely

 

Obec Dobronice u Bechyně zveřejňuje záměr na odprodej části  pozemkové parcely KN č. 337/16

o celkové výměře  32 m2,   v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, ve vlastnictví Obce Dobronice

u Bechyně.

 

Dobronice u Bechyně,  11 10.2020

 

 

 

                                                                                      Za Obec Dobronice u Bechyně:

                                                                                                            Kodad Jiří

                                                                                                            starosta obce

 

Vyvěšeno:     12.10.2020

Sejmuto:       27.10.2020

 Záměr na odprodej části pozemkové parcely

 

Obec Dobronice u Bechyně zveřejňuje záměr na odprodej části  pozemkové parcely KN č. 337/16

o celkové výměře  32 m2,   v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, ve vlastnictví Obce Dobronice

u Bechyně.

 

Dobronice u Bechyně,  11 10.2020

 

 

 

                                                                                      Za Obec Dobronice u Bechyně:

                                                                                                            Kodad Jiří

                                                                                                            starosta obce

 

Vyvěšeno:     12.10.2020

Sejmuto:       27.10.2020

 Záměr na odprodej části pozemkové parcely

 

Obec Dobronice u Bechyně zveřejňuje záměr na odprodej části  pozemkové parcely KN č. 337/16

o celkové výměře  32 m2,   v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, ve vlastnictví Obce Dobronice

u Bechyně.

 

Dobronice u Bechyně,  11 10.2020

 

 

 

                                                                                      Za Obec Dobronice u Bechyně:

                                                                                                            Kodad Jiří

                                                                                                            starosta obce

 

Vyvěšeno:     12.10.2020

Sejmuto:       27.10.2020

 Záměr na odprodej části pozemkové parcely

 

Obec Dobronice u Bechyně zveřejňuje záměr na odprodej části  pozemkové parcely KN č. 337/16

o celkové výměře  32 m2,   v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, ve vlastnictví Obce Dobronice

u Bechyně.

 

Dobronice u Bechyně,  11 10.2020

 

 

 

                                                                                      Za Obec Dobronice u Bechyně:

                                                                                                            Kodad Jiří

                                                                                                            starosta obce

 

Vyvěšeno:     12.10.2020

Sejmuto:       27.10.2020