2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 01/2002

Usnesení č. 01/2002 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 13.11.2002 v 18:00 hodin v místním pohostinství.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

ověřuje:

  1. Platnost voleb do zastupitelstva obce a konstatuje, že všichni členové tohoto zastupitelstva byli právoplatně zvoleni a složili předepsaný slib.

schvaluje:

  1. Volbu starosty obce p. Jiřího Kodada a místostarosty obce p. Jaroslava Švece.

ukládá:

  1. Starostovi obce připravit na příští zasedání zastupitelstva obce návrh na složení výborů a komisí obce.

 

Zapsala: Lenka Koštialová
Ověřili: Hana Buriánková, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku