2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 02/2002

Usnesení č. 02/2002 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 19.11.2002 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Výbory obce ve složení:
  Finanční
  předseda – Hana Buriánková
  členové – Antonín Hejlek, Pavla Švecová
  Kontrolní
  předseda – Josef Franěk
  členové – Josef Beran, Josef Radvan st.
  Komise obce ve složení:
  Výstavby
  předseda – Rudolf Děkan
  členové – Luboš Koliha, Josef Radvan ml.
  Sociální a kulturní
  předseda – Jaroslav Černý
  členové – Marie Děkanová, Věra Farkačová
 2. Jednací řád Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, který je přílohou zápisu.
 3. Odměny členů zastupitelstva takto:
  • starosta obce: 5.000,00 Kč
  • místostarosta obce: 3.500,00 Kč
  • předseda výboru: 570,00 Kč
  • předseda komise: 570,00 Kč
  • člen zastupitelstva: 190,00 Kč + 110,00 Kč (za 100 obyvatel)
 4. Žádost o finanční podporu na opravy bytového fondu občanů postižených povodněmi; zřízení účtu za tímto účelem.
 5. Žádost o dotaci z POV MMR na druhou část opravy mostu v roce 2003.
 6. Jednorázové sociální dávky pro občany obce ve výši 21.000,00 Kč dle přijatých pravidel.

pověřuje:

 1. Předsedkyni finančního výboru kontrolou čerpání dotací na opravu mostu z POV a dotací Krajského úřadu v souladu s předpisy tak, aby byly využity na předepsané účely.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Luboš Koliha, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku