2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 02/2006

Usnesení č. 02/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 22.11.2006 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Volbu předsedy finančního výboru paní Hany Buriánkové a členů finančního výboru pana Antonína Hejlka a paní Pavly Švecové.
  2. Volbu předsedy kontrolního výboru pana Josefa Fraňka a členů kontrolního výboru slečny Hany Buriánkové a slečny Elišky Černé.
  3. Volbu předsedy komise výstavby pana Rudolfa Děkana a členů komise výstavby pana Luboše Kolihy a pana Josefa Radvana ml.
  4. Volbu předsedy kulturní a sociální komise pana Jaroslava Černého a členů kulturní a sociální komise paní Marie Děkanové a paní Věry Farkačové.
  5. Uspořádání předvánočního setkání občanů obce Dobronice u Bechyně dne 16.12.2006 s finančním limitem do 8.000,00 Kč.
  6. Výplatu jednorázové sociální dávky dle pravidel zastupitelstva obce. Seznam je přílohou zápisu.

pověřuje:

  1. Starostu obce, místostarostu obce a předsedkyni finančního výboru zpracováním návrhu rozpočtu obce a jeho předložení ke schválení zastupitelstvu obce na příštím veřejném zasedání.
  2. Předsedu kulturní a sociální komise přípravou a organizací předvánočního setkání občanů.

 


Zapsal: Josef Franěk
Ověřili: Jaroslav Švec, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku