2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 04/2007

Usnesení č. 04/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 22.2.2007 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Odprodej části pozemkové parcely č. 166 o výměře 31 m2 panu Brejlovi, trvale bytem Průhonice, za cenu 150,00 Kč za 1 m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
  2. Uspořádání setkání rodáků a přátel obce Dobronice u Bechyně dne 15.9.2007. Program bude upřesněn na příštím zasedání zastupitelstva obce.
  3. Přípravný výbor pro setkání rodáků a přátel obce ve složení: Antonín Hejlek, Jaroslav Černý, Marie Děkanová a Věra Farkačová.

 


Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku