2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 05/2003

Usnesení č. 05/2003 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 15.4.2003 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobronice u Bechyně v předneseném znění bez připomínek.
 2. Smlouvu o provedení díla na přestavbě můstku přes Dobronický potok v lokalitě Chudobinec, mezi obcí Dobronice u Bechyně a firmou SLAP s.r.o. Tábor.
 3. Provedení opravy místní komunikace na pravém břehu řeky Lužnice pouze kamenivem, bez použití asfaltového povrchu.
 4. Pohoštění při příležitosti otevření mostu po rekonstrukci ve výši maximálně 10.000,00 Kč.
 5. Mimořádnou odměnu navrženou starostou obce pro účetní p. Lenku Koštialovou ve výši 3.000,00 Kč, splatnou v odměnách za měsíc duben.

pověřuje:

 1. Starostu, místostarostu a předsedu komise výstavby převzetím následujících děl
  • rekonstrukce mostu přes řeku Lužnici
  • přestavba mostku přes Dobronický potok
  • rekonstrukce místní komunikace na pravém břehu řeky
 2. Starostu obce jednáním s kompetentními zastupiteli Jihočeského Regionu o schválení dotace na dokončení rekonstrukce mostu.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku