2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 05/2007

Usnesení č. 05/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.4.2007 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně v souladu s celoročním hospodařením s výhradou, tak jak byl přednesen předsedkyní finančního výboru a je součástí zápisu.
  2. Příspěvek ve výši 5.000,00 Kč na výrobu nových dveří pro místní kostel.
  3. Svolání veřejné schůze na 27.4.2007.
  4. Mimořádnou odměnu pro účetní obce.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006, tak jak byla přednesena a je součástí zápisu.
  2. Rozpočtový výhled na léta 2007 – 2011.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Antonín Hejlek, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku