2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 06/2003

Usnesení č. 06/2003 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 3.6.2003 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Vyhlášku č. 03/2003 o zabezpečení veřejného pořádku a udržování čistoty na území obce Dobronice u Bechyně s platností od 1.7.2003. Vyhláška je přílohou zápisu.
  2. Vyhlášku č. 04/2003 o omezení neúměrného obtěžování občanů hlukem a vibracemi s platností od 1.7.2003. Vyhláška je přílohou zápisu.
    (Pozn: zrušena v plném rozsahu Usnesením č. 10/2003, bod (5), z 4.12.2003)
  3. Projekt na rekonstrukci místního rozhlasu a tedy zvýšení rozpočtu – výdaje paragraf 6171-5169 o částku cca 15.000,00 Kč.

bere na vědomí:

  1. Informaci o situaci kolem platby za rekonstrukci mostu.

ukládá:

  1. Místostarostovi obce zabezpečení rozeslání upomínek na zaplacení místních poplatků za rok 2003, případně za rok 2002.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Antonín Hejlek, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku