2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 06/2007

Usnesení č. 06/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 7.6.2007 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky ZŠ mezi Městem Bechyně a obcí Dobronice u Bechyně.
  2. Financování společenského večera při příležitosti návštěvy z obce Lípa u Zlína do výše 6.000,00 Kč.

neschvaluje:

  1. Žádost pana Aleše Mikulů, Dobronice u Bechyně 99, o odprodej části pozemkové parcely č. 730/1 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2007.

 


Zapsal: Rudolf Děkan
Ověřili: Jaroslav Černý, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku