2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 07/2007

Usnesení č. 07/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 19.7.2007 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Návrh finančního výboru na vymáhání pohledávky obce dle zápisu finančního výboru č. 2/2007 ze dne 8.6.2007.

pověřuje:

  1. Starostu a místostarostu obce bezodkladným jednáním se soudním exekutorem o vymáhání pohledávky obce formou exekuce.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o kontrole účetnictví finančním výborem dle zápisu č. 2/2007 ze dne 8.6.2007.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Antonín Hejlek, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku